@inproceedings{yildirimuskudarli2018a,
    Author = {Ahmet Yıldırım and Suzan Uskudarli},
    Booktitle = {IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)},
    Title = {Kısa İletilerden Elde edilen Anlamsal Konuların Ortaya Çıkardığı Bilgi},
    Year = {2018}}