@inproceedings{yildirim2015semanticAB,
  title={Bir Ontoloji ile Mikroblog Ortamlarının Modellenmesi ile, İçeriklerin Anlamsal Olarak Erişilebilir Hale Getirilmesi ve Sorgulanması},
  author={Yıldırım, Ahmet and Üsküdarlı, Suzan},
  booktitle={Akademik Bilişim}, 
  year={2015}
}