@inproceedings{yildirim2013semanticAB,
  title={Münazaraların Twitter'da Etkisinin Araştırılması},
  author={Yıldırım, Ahmet and Üsküdarlı, Suzan},
  booktitle={Akademik Bilişim}, 
  year={2013}
}