@inproceedings{seyhan2015semanticAB,
  title={Amaçlı Sanal Topluluklar İçin Ontoloji Tabanlı Uygulama üretme Platformu},
  author={Seyhan, Murat and Üsküdarlı, Suzan},
  booktitle={Akademik Bilişim},
  year={2015}
}